Dėl karšto vandens deklaravimo

Informuojame, kad Valstybinė kainų komisija ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 patvirtino Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 (toliau-Metodas) naują redakciją. UAB "Vilniaus energija (toliau-Bendrovė), pagal šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nuostatas dėl Metodo taikymo atidėjimo, pradeda jį taikyti nuo 2013 m. gegužės mėn.
Butų/patalpų savininkams būtina deklaruoti kiekvieną mėnesį butuose/patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis arba raštu informuoti Bendrovę apie savo išvykimą (tuomet, kai karštas vanduo nebus vartojamas ir deklaruojamas ilgą klaiką) kadangi nuo 2013-05-01 pradėjus taikyti naujos redakcijos Metodo pakeitimus, šilumos vartotojams, ataskaitinį laikotarpį nedeklaravusiems karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų, mokestis už karštą vandenį bus priskaitomas pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus.
Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis telefonu 1899