Dėl karšto vandens deklaravimo

  • By mazas 
  • 6 years ago  
  • with 1 comments  
  • in Uncategorized 

Informuojame, kad Valstybinė kainų komisija ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 patvirtino Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 (toliau-Metodas) naują redakciją. UAB "Vilniaus energija (toliau-Bendrovė), pagal šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nuostatas dėl Metodo taikymo atidėjimo, pradeda jį taikyti nuo 2013 m. gegužės mėn. Butų/patalpų savininkams būtina […]

More